ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛЫН 2016 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН БОДИТ БИЕЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

Торгох ялаар шийтгүүлсэн 124 ялтанд холбогдох 367.6 сая төгрөгийн гүйцэтгэх баримт бичигт шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулж, 111 ялтанд холбогдох 256.6 сая төгрөгийг бүрэн биелүүлж, 13 ялтны 111.0 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй…

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛЫН 2016 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН БОДИТ БИЕЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

[dropcap][/dropcap]Торгох ялаар шийтгүүлсэн 107 ялтанд холбогдох 330.1 сая төгрөгийн гүйцэтгэх баримт бичигт шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулж, 91 ялтанд холбогдох 201.3 сая төгрөгийг бүрэн биелүүлж, 16 ялтны 128.8 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй…