Home » Удирдах бүрэлдэхүүн

Удирдах бүрэлдэхүүн

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛ ЭДЛҮҮЛЭХ АЛБАНЫ ДАРГА

Овог, нэр: Дэндэвийн Одсэр

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хурандаа

Боловсорлын байдал: Дээд

Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх албаны ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛЫН БҮРТГЭЛ, ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Овог, нэр: Халзангийн Жаргал

Мэргэжил: Эрх зүйч, Хууль зүйн магистр

Цол: Дэд хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд

Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх албаны АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ, ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Овог, нэр: Рэгзэнгийн Саруултамир

Мэргэжил: Эрх зүйч, Төрийн захиргааны магистр

Цол: Хошууч

Боловсролын байдал: Дээд

Total Page Visits: 2110 - Today Page Visits: 2