Home » Удирдах бүрэлдэхүүн

Удирдах бүрэлдэхүүн

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭД ДАРГА БӨГӨӨД ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛ ЭДЛҮҮЛЭХ АЛБАНЫ ДАРГА

Овог, нэр: Хүрлээ Ариунболд

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд

Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх албаны ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛЫН БҮРТГЭЛ, ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Овог, нэр: Санжаасүрэн Зул-Очир

Мэргэжил: Эрх зүйч, Хууль зүйн ухааны магистр

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд

Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх албаны АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ, ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Овог, нэр: Рэгзэнгийн Саруултамир

Мэргэжил: Эрх зүйч, Төрийн захиргааны магистр

Цол: Дэд хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд