Home » Суллагдалын лавлагаа

Суллагдалын лавлагаа

 

Бүрдүүлэх материал:

Тогтоол гүйцэтгэх газрын Нэгдсэн тоо бүртгэлийн тасаг 201 тоот тасгаас авах

  • Цахим иргэний үнэмлэх
  • Өөрийн биеэр байх

Хаяг:

Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Ерөнхий газар

Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу 13/1

Хуульчдын гудамж

Улаанбаатар – 210646

Нэгдсэн тоо бүртгэлийн тасаг 201 тоот

Утас: 70109961