Home » Иргэд хүлээн авч уулзах хуваарь

Иргэд хүлээн авч уулзах хуваарь

ИРГЭД ХҮЛЭЭН АВАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх газрын дарга                                        өдөр бүр 09-17 цагт

Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх газрын ахлах мэргэжилтэнгүүд         өдөр бүр 09-17 цагт

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛ ЭДЛҮҮЛЭХ ГАЗАР