Home » Мэдээ мэдээлэл » “Захиргааны хэм хэмжээны актын эмхэтгэл” 2019 оны 13 дэх дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 8 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ.

“Захиргааны хэм хэмжээны актын эмхэтгэл” 2019 оны 13 дэх дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 8 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ.

 

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/130 дугаар тушаал. “Залуучуудын сайн дурын ажлыг бүртгэх, баталгаажуулах журам”-ыг хавсралтаар.Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 4354 дүгээрт бүртгэсэн.

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/129 дүгээр тушаал. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/130 дугаар тушаал. “Утга зохиол, уран сайхны бүтээл шалгаруулах журам”-ыг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 4355 дугаарт бүртгэсэн.

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Хөвсгөл аймгийн засаг даргын 2019 оны 4 дүгээр сарын 8-ны өдрийн А/155 дугаар захирамж. “Орон нутгийн чанартай авто зам, замын байгууламж ашигласны төлбөр авах үйл ажиллагааны журам”-ыг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 4356 дугаарт бүртгэсэн.

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

2019 оны 4 дүгээр сарын 9-ний өдрийн А/164 дүгээр тушаал. Эс, эд, эрхтнийг шилжүүлэн суулгах журмыг 1 дүгээр, эс, эд, эрхтнийг шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааг хамтран зохион байгуулах эрүүл мэндийн байгууллагатай хийх гэрээний загварыг 2 дугаар, тархины үхлийг шинжлэн бүртгэх маягтыг 3 дугаар, тархины үхэлтэй донороос эс, эд, эрхтэн авсан тухай тэмдэглэл хөтлөх маягтыг 4 дүгээрхавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 4357 дугаарт бүртгэсэн.

 

ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ БАТЛАХ ТУХАЙ

Хэнтий аймгийн Дадал сумын Иргэдийн ТөлөөлөгчдийнХурлын 2019 оны 4 дүгээр сарын 2-ны өдрийн 06 дугаар тогтоол. Сумын хэмжээнд мөрдөгдөх хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 4358 дугаарт бүртгэсэн.

 

НОРМ, ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Барилга,хот байгуулалтын сайдын 2019 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдрийн 58 дугаар тушаал. “Барилгын бүтээц, ажлын төрлөөр төсвийн суурь норм, түүний хавсралтуудыг боловсруулах, хэрэглэх дүрэм” /БНбД 81-10-18/-ийг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 4359 дүгээрт бүртгэсэн.

 

ЗОЛБИН НОХОЙ, МУУРЫГ ХОТ, СУУРИН ГАЗАРТ ГАЛТ ЗЭВСЭГАШИГЛАН УСТГАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга, Цагдаагийн газрын даргын хамтарсан захирамжын 2019 оны 4 дүээр сарын 15-ны өдрийн 01-А/133/А/05 дугаар тушаал. Тус аймагт “Золбин нохой, муурыг хот, суурин газарт галт зэвсэг ашиглан устгахад мөрдөн ажиллах журам”-ыг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 4360 дугаарт бүртгэсэн.

 

ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭ ТӨЛБӨРИЙН БҮСИЙН ХИЛ ЗААГ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Орхон аймгийн Жаргалант сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 4 дүгээр сарын 4-ний өдрийн 03 дугаар тогтоол. Жаргалант сумын “Газрын үнэлгээ, төлбөрийн бүсийн зураг хил зааг, солбицол”-ыг нэгдүгээр хавсралтаар, “Газрын үнэлгээ төлбөрийн хувь хэмжээ”-г хоёрдугаар хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 4361 дүгээрт бүртгэсэн.

56total visits,2visits today