Home » Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл » “Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл” 2021 оны 7 дэх дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 10 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ

“Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл” 2021 оны 7 дэх дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 10 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙДорнод аймгийн Матад сумын  иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 02 дугаар тогтоол. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5027 дугаарт бүртгэсэн.ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЭРЭГЛЭХ МАЯГТЫН ЗАГВАР, ИНДЕКС, КОД БАТЛАХ ТУХАЙУлсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2021 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/55 дугаар тушаал. Энэ тушаалыг улсын нэгдсэн сангийн 5028 дугаарт бүртгэсэн.МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙХэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын  иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоол.  Сумын нутаг дэвсгэрт дагаж мөрдөх малын тоо толгойд ногдох албан татварын хэмжээг төрөл тус бүрээр тогтоож нэгдүгээр хавсралтаар, малчны амьжиргааг дэмжих зорилгоор өмчилж байгаа малаас татварын хөнгөлөлт эдлүүлэх хэмжээг хоёрдугаар хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5029 дүгээрт бүртгэсэн.ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙБаян-Өлгий аймгийн Толбо сумын  иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 12 дугаар тогтоол. Малын тоо толгойн албан татварыг жилд ногдуулах хэмжээг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5030 дугаарт бүртгэсэн.ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур сумын  иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 12 дугаар тогтоол. Сумын малчин, мал бүхий иргэд, аж ахуйн нэгжүүдээс авах малын тоо толгойн албан татварын хувь хэмжээг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5031 дүгээрт бүртгэсэн.ХАМТЫН УДИРДЛАГЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД БАРИМТЛАХ ЖУРАМ, ГЭРЭЭНИЙ ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙХууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрийн А/17 дугаар тушаал. “Хамтын удирдлагын байгууллагын үйл ажиллагаанд баримтлах журам”-ыг нэгдүгээр, “Хамтын удирдлагын байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ”-г хоёрдугаар хавсралтаар. Энэ тушаалыг улсын нэгдсэн сангийн 5032 дугаарт бүртгэсэн.ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЗУУЧЛАГЧИЙГ БҮРТГЭХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрийн А/18 дугаар тушаал. “Оюуны өмчийн зуучлагчийг бүртгэх журам”-ыг нэгдүгээр, “Оюуны өмчийн зуучлагчтай хамтран ажиллах гэрээний загвар”-ыг хоёрдугаар хавсралтаар. Энэ тушаалыг улсын нэгдсэн сангийн 5033 дугаарт бүртгэсэн.ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙЕрөнхий аудиторын 2020 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн А/95 дугаар тушаал. “Албан шаардлага өгөх, төлбөрийн акт тогтоох журам”-ыг хавсралтаар. Энэ тушаалыг улсын нэгдсэн сангийн 5034 дүгээрт бүртгэсэн.ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙЕрөнхий аудиторын 2020 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн А/93 дугаар тушаал. “Нөлөөллийн мэдүүлэг хөтлөх журам”-ыг хавсралтаар. Энэ тушааллыг улсын нэгдсэн сангийн 5035 дугаарт бүртгэсэн.ТОГТООЛД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙСанхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 25 дугаар тогтоол.

Total Page Visits: 1041 - Today Page Visits: 1