Category: Бодит биелэлтийн мэдээ

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛЫН 2016 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН БОДИТ БИЕЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

[dropcap][/dropcap]Торгох ялаар шийтгүүлсэн 107 ялтанд холбогдох 330.1 сая төгрөгийн гүйцэтгэх баримт бичигт шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулж, 91 ялтанд холбогдох 201.3 сая төгрөгийг бүрэн биелүүлж, 16 ялтны 128.8 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй…