Category: Албадан дуудлага худалдаа

Үл хөдлөх хөрөнгийн хоёр дахь албадан дуудлага худалдаа

Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албанаас дараах үл хөрөнгө эд хөрөнгө, орон сууц, барилга байгууламжийн хоёрдахь албадан дуудлага худалдааг 2018 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн 10 цагт…