Category: Төрийн мэдээлэл

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 33 дугаарын тойм

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Кино урлагийг дэмжих тухай хуулийг хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хууль, тогтоолын хамт нийтлэв. Энэ хуулийн зорилт нь кино үйлдвэрлэх үйл ажиллагаатай холбоотой эрх зүйн үндсийг бүрдүүлж, Монгол Улсад…

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 32 дугаарын тойм

Эмхэтгэлийн энэ удаагийн дугаарт Соёлын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хууль, тогтоолын хамт нийтлэв.  Соёлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад бодлогын шинжтэй зохицуулалтуудыг шинээр тусгажээ. Тухайлбал, Төрөөс тусгайлан…

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 31 дугаарын тойм

Эмхэтгэлийн энэ дугаарт Хөдөлмөрийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/-ийн хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хууль, тогтоолын хамт нийтлэв. Хуулиар хөдөлмөрийн харилцааны зарчим, суурь хэм хэмжээг тогтоож, уг харилцаанд оролцогч талуудын үндсэн эрх, үүргийг…

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 30 дугаарын тойм

Эмхэтгэлийн энэ дугаарт Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулиудыг нийтэлсэн. Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн хамгаалалтын олон улсын гэрээ, конвенц, Дэлхийн Оюуны Өмчийн…

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 29 дугаарын тойм

Эмхэтгэлийн энэ удаагийн дугаарт Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Коронавируст…

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 28 дугаарын тойм

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Онцгой албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг нийтэллээ. Тус хуулиар газрын тосны дайвар бүтээгдэхүүнд онцгой албан татвар ногдуулснаар хуурамч шатахуун үйлдвэрлэн, борлуулж байгаль орчин,…

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 27 дугаарын тойм

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, мөнгөн хөрөнгийн шилжүүлэг, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хууль болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулиудын хамт нийтэллээ. Тус хууль /Шинэчилсэн найруулга/-аар Монгол…

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 26 дугаарын тойм

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг нийтэллээ. Уг хуулиар хуулийн дагаж мөрдөх хугацааг 2021 оны 12…

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 25 дугаарын тойм

    Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Улсын Их Хурлын тогтоолуудыг нийтлэв. Тухайлбал, тогтоолуудаар Нийслэл Улаанбаатар хотын хөгжлийн асуудал эрхэлсэн түр хороог байгуулахын зэрэгцээ Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тангараг өргөх ёслолын журмыг шинэчлэн баталсан. “Монгол…

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2021 оны 24 дугаарын тойм

    Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон гэж үзэж бүрэн  эрхийг нь хүлээн зөвшөөрөх тухай болон Нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай…