Home » Мэдээ мэдээлэл

Мэдээ мэдээлэл

“Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл” 2021 оны 7 дэх дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 10 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ

“Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл” 2021 оны 7 дэх дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 10 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ

МАЛЫН ...

Дэлгэрэнгүй »

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛААР ШИЙТГҮҮЛСЭН, АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВАГДСАН ЯЛТАН, ЭТГЭЭДҮҮДИЙН БОЛОН ЗӨРЧЛИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНЫ 2021 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛААР ШИЙТГҮҮЛСЭН, АЛБАДЛАГЫН  АРГА ХЭМЖЭЭ АВАГДСАН ЯЛТАН, ЭТГЭЭДҮҮДИЙН БОЛОН  ЗӨРЧЛИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНЫ  2021 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

Хорихоос ...

Дэлгэрэнгүй »

“Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл” 2021 оны 6 дэх дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 23 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ

“Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл” 2021 оны 6 дэх дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 23 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ

МАЛЫН ...

Дэлгэрэнгүй »