Home » Author Archives: geleg battsengel (page 9)

Author Archives: geleg battsengel

Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл” 2020 оны 8 дахь дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 6 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ

Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл” 2020 оны 8 дахь дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 6 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ

ЖУРАМ ...

Дэлгэрэнгүй »

Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл” 2020 оны 7 дахь дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 9 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ.

Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл” 2020 оны 7 дахь дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 9 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ.

ХУУЛИЙН ...

Дэлгэрэнгүй »

Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл” 2020 оны 6 дахь дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 20 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ.

Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл” 2020 оны 6 дахь дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 20 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ.

ЖУРАМ ...

Дэлгэрэнгүй »

Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл” 2020 оны 5 дахь дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 32 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ

Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл” 2020 оны 5 дахь дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 32 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ

СЭЛЭНГЭ ...

Дэлгэрэнгүй »

Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл” 2020 оны 3 дах дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 26 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ.

Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл” 2020 оны 3 дах дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 26 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ.

ЖУРАМ ...

Дэлгэрэнгүй »

Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл” 2020 оны 2 дaх дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 31 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ.

Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл” 2020 оны 2 дaх дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 31 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ.

МОНГОЛ ...

Дэлгэрэнгүй »

Инфографик: Дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагын дүрмийн 38 дугаар зүйлд оруулсан нэмэлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн танилцуулга

Инфографик: Дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагын дүрмийн 38 дугаар зүйлд оруулсан нэмэлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн танилцуулга

Улсын ...

Дэлгэрэнгүй »