Home » Author Archives: geleg battsengel (page 8)

Author Archives: geleg battsengel

Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл” 2020 оны 10 дахь дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 4 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ

Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл” 2020 оны 10 дахь дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 4 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ

ХОГ ...

Дэлгэрэнгүй »

Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл” 2020 оны 9 дэх дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 4 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ.

Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл” 2020 оны 9 дэх дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 4 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ.

ДААТГАЛЫН ...

Дэлгэрэнгүй »

Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл” 2020 оны 8 дахь дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 6 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ

Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл” 2020 оны 8 дахь дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 6 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ

ЖУРАМ ...

Дэлгэрэнгүй »