Home » Author Archives: geleg battsengel (page 6)

Author Archives: geleg battsengel

“Захиргааны хэм хэмжээны актын эмхэтгэл” 2019 оны 23 дэх дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 15 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ.

“Захиргааны хэм хэмжээны актын эмхэтгэл” 2019 оны 23 дэх дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 15 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ.

ГАЗРЫН ...

Дэлгэрэнгүй »

Захиргааны хэм хэмжээны актын эмхэтгэл” 2019 оны 22 дэх дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 3 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ.

Захиргааны хэм хэмжээны актын эмхэтгэл” 2019 оны 22 дэх дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 3 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ.

ЖУРАМ ...

Дэлгэрэнгүй »

“Захиргааны хэм хэмжээны актын эмхэтгэл” 2019 оны 21 дэх дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 15 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ.

“Захиргааны хэм хэмжээны актын эмхэтгэл” 2019 оны 21 дэх дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 15 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ.

ХОГ ...

Дэлгэрэнгүй »