Home » Author Archives: geleg battsengel (page 10)

Author Archives: geleg battsengel

Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл” 2020 оны 1 дэх дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 38 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ.

Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл” 2020 оны 1 дэх дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 38 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ.

ХОГ ...

Дэлгэрэнгүй »

Инфографик: Далайн хөдөлмөрийн тухай конвенцод оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн танилцуулга

Инфографик: Далайн хөдөлмөрийн тухай конвенцод оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн танилцуулга

Улсын ...

Дэлгэрэнгүй »

Инфографик: Ялтан шилжүүлэх тухай Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улс хоорондын гэрээ соёрхон батлах тухай хуулийн танилцуулга

Инфографик: Ялтан шилжүүлэх тухай Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улс хоорондын гэрээ соёрхон батлах тухай хуулийн танилцуулга

Улсын ...

Дэлгэрэнгүй »