Home » Author Archives: geleg battsengel

Author Archives: geleg battsengel

“Захиргааны хэм хэмжээны актын эмхэтгэл” 2019 оны 14 дэх дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 10 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ.

“Захиргааны хэм хэмжээны актын эмхэтгэл” 2019 оны 14 дэх дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 10 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ.

  ...

Дэлгэрэнгүй »

“Захиргааны хэм хэмжээны актын эмхэтгэл” 2019 оны 13 дэх дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 8 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ.

“Захиргааны хэм хэмжээны актын эмхэтгэл” 2019 оны 13 дэх дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 8 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ.

  ...

Дэлгэрэнгүй »

“Захиргааны хэм хэмжээны актын эмхэтгэл” 2019 оны 12 дэх дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 9 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ.

“Захиргааны хэм хэмжээны актын эмхэтгэл” 2019 оны 12 дэх дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 9 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ.

  ...

Дэлгэрэнгүй »

“Хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх журам”-ын хэрэгжилтийг хангах нь сэдэвт зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа

“Хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх журам”-ын хэрэгжилтийг хангах нь сэдэвт зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа

Нийслэлийн ...

Дэлгэрэнгүй »