УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 343 ГА ТАЛБАЙН ШАРИЛЖИЙГ ЦЭВЭРЛЭЛЭЭ

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2023 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/270 дугаар “Ялын үр нөлөөг дээшлүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” тушаалын дагуу иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах,…